O firmě

Společnost DSC Services, s.r.o. je rozvíjející se smluvní výzkumnou organizací, která byla založena skupinou přírodovědců, lékařů a statistiků. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 17.8.2005. Její pracovníci mají bohaté zkušenosti s parametrizací, databázovým zpracováním, analýzou a interpretací dat, zejména pak (ale nejen) z oblasti biomedicínského výzkumu.
Během své dosavadní praxe jsme si uvědomili, jak obtížné bývá získat z přemíry dílčích informací ty důležité a správně je interpretovat. Jsme rozhodnutí dělat vše pro to, aby k Vám data promlouvala srozumitelně!

3 hlavní směry činnosti DSC Services, s.r.o. zahrnují:

  • analýzu dat (Data Analysis),
  • vývoj software (Software Development),
  • realizaci klinických hodnocení a registrů (Clinical Trials).

Společnost DSC Services velmi úzce spolupracuje s řadou společností a externích konzultantů jak z akademické sféry, tak z čistě tržního prostředí. Podrobnější spektrum našich aktivit najdete u jednotlivých tematických odkazů.

Základní hodnoty, které při své práci ctíme, jsou:

  • individuální jednání s klientem a vyslechnutí jeho přání a požadavků,
  • invenční přístup směřující ke splnění klientova cíle,
  • precizně odvedená práce v dohodnutých termínech,
  • přijatelná cena.

Věříme, že na našich internetových stránkách najdete všechny potřebné základní informace. V případě zájmu o spolupráci nás, prosím, neváhejte kdykoli kontaktovat a...nechejte svá data promluvit!

tvorba webových stránek: http://www.prezentacni.info